Dersflix Derece Merkezi olarak, öğrencilerimiz ve velilerimiz için en iyi eğitim deneyimini sağlamak amacıyla kurum içi kurallarımızı belirledik. Bu kurallar, disiplin ve düzeni sağlamak, öğrencilerimizin etkili ve verimli bir eğitim süreci geçirmelerini hedeflemektedir. Öğrencilerimizin eğitim koçlarıyla etkili iletişim kurmaları, sorunları bildirmeleri ve aktif katılım göstermeleri önemlidir.

Kütüphanede düzeni ve saygıyı korumaya yönelik kurallar bulunmaktadır. Derslere dikkat göstermeyen öğrencilerin eğitim altyapısını olumsuz etkilememesi için disiplin kurallarına uyulması gerekmektedir. Velilerimizin de süreçte aktif ve destekleyici rol üstlenmeleri, öğrencinin gelişimini desteklemeleri ve gerektiğinde profesyonel yardım almaları teşvik edilmektedir. Özellikle sınav kaygısı gibi konularda destek sağlanması önemlidir.

Bu kuralların doğru anlaşılması ve uygulanması sayesinde, velilerimiz, öğrencilerimiz ve eğitim kurumumuzun işbirliği içinde başarılı bir eğitim süreci geçirmesi sağlanabilir. Eğitim sürecinin verimli bir şekilde ilerlemesi için tüm paydaşlarımızın bu kurallara uyum sağlaması gerekmektedir.

Öğrenci Kuralları 


Eğitim Koçu ile İletişim

1. İlk ve Son Muhatap: Öğrencinin kurumdaki tüm istek, öneri ve şikayetlerini eğitim koçuna bildirmesi gerekmektedir.

Özel Ders Öğretmeni Seçimi ve İptal Durumları

2. Öğretmen Seçimi: Öğrenci, özel ders öğretmenini seçebilir. Anlamadığı ders olduğunda eğitim koçuna bildirirse, bu seans öğrenci paketinden düşülmez ve başka bir öğretmenle tekrar edilir.
3. Ders İptali: Ders sırasında dikkatini vermeyen veya dersi dinlemeyen öğrencinin dersi, öğretmen tarafından iptal edilebilir ve bu seans öğrenci paketinden düşülür.

Ders Materyalleri ve Föy Kullanımı

4. Föy Getirme Zorunluluğu: Tüm özel dersler EIS yayınları konu anlatım föyleri üzerinden işlenir. Öğrenciler özel derslere föylerini getirmek zorundadır.
5. Föy Seansı: Her konu anlatım föyü, ayrı bir özel ders seansı olarak paketten düşülür.
6. Ekstra Seans: Özel ders ile aynı gün kütüphanede çalışırken soruları olan öğrencilerin, aynı föy ile ilgili soruları ekstra seans olarak öğrenci paketinden düşülmez.

Kurumda Kalma Süresi ve Ders Çalışma Düzeni

7. Minimum Kalış Süresi: Öğrenci, kuruma geldiğinde en az 4 saat kalmak ve özel dersini beklerken ders çalışmak zorundadır. Özel ders sırası eğitim koçu tarafından koordine edilir.
8. Kütüphane Kullanımı: Kütüphane üyeliği olan öğrenciler, özel derslerinden sonra kütüphanede ders çalışmaya devam edeceklerdir. Kütüphane üyeliği olmayan öğrenciler, özel derslerinden hemen sonra kurumu terk ederler. Kütüphanede ders çalışmazlar.
9. Ders Programı: Özel dersler, haftalık koçluk programı ile düzenlenir.

Kütüphane ve Yemek Kuralları

10. Yemek Yasağı: Kütüphanede yemek ve içmek yasaktır. (bisküvi, pasta, börek, kuruyemiş, çay, kahve vb.). Öğrenciler bu kurala uyarak diğer öğrencileri rahatsız etmemelidir.

Uygunsuz Davranışlar ve Yaptırımlar

11. Davranış Şikayetleri: 10 farklı öğrenciden gelen yazılı uygunsuz davranış şikayeti sonucunda öğrenci kurumdan uzaklaştırılacaktır.
Ders İptalleri:
12. İptal Durumları: Aynı gün öğrenci tarafından iptal edilen dersler, öğrenci paketinden düşülür. Mücbir sebepler durumunda ise paketten düşüm yapılmaz.

Cep Telefonu Kullanımı

13. Telefon Kullanımı: Cep telefonunu suistimal eden öğrenci, şubedeki yetkiliye telefonunu teslim etmek zorundadır. Bu kararı eğitim koçu verir.
Geliş Gidiş Saatleri ve Ceza:
14. Geç Kalma: Öğrenci, haftalık programında belirtilen kuruma geliş-gidiş saatlerine uymak zorundadır. Haftada 2 veya ayda 4 defa kuruma geç kalan öğrenci, ceza olarak 1 kg kurabiye getirmek zorundadır.

Operasyonel Değişiklikler

15. Kural Değişiklikleri: Dersflix Derece Merkezi öğrencileri, kayıtlı oldukları sisteme göre kurallarda bazı operasyonel değişiklikler olabilir. Örneğin:
• Kütüphane Üyeliği Olanlar: Özel derslerden önce ve sonra kütüphanede çalışmak zorundadır.
• Kütüphane Üyeliği Olmayanlar: Özel derslerden hemen sonra kurumu terk ederler. Kütüphanede ders çalışmazlar.
• Güne Göre Kayıtlı Öğrenciler: Haftalık kuruma geldikleri günlerde sınırsız özel ders alabilir ve sınırsız soru sorabilirler.
• Seansa Göre Kayıtlı Öğrenciler: Sadece özel ders aldıkları gün ve aynı gün işledikleri föy ve konu ile ilgili soru sorabilirler.

 

Veli Kuralları


Eğitim Koçu ile İletişim

1. İlk ve Son Muhatap: Velinin kurumdaki tüm istek, öneri ve şikayetlerini eğitim koçuna bildirmesi gerekmektedir.
2. Acil Durumlar: Olağanüstü veya acil durumlarda veliler, eğitim koçlarına 7/24 ulaşabilirler. Diğer durumlarda ise veli, her hafta eğitim koçu ile randevu sistemi ile telefonda görüşmeli ve ayda bir kez online veya yüz yüze görüşme yapmalıdır.

Yazılım Kullanımı ve Takip

3. Yazılım Erişimi: Veliler, Dersflix Derece Merkezi yazılımlarına kişiye özel şifre ile erişebilirler ve sınavları buradan takip etmelidirler.
4. Sınav Karnesi: Veliler, her hafta yapılan sınav karnesinin ve haftalık ders programının çıktısını alıp imzalayarak eğitim koçuna iletmelidirler.

Öğrencinin Devamlılığı

5. Devamlılık Sorumluluğu: Öğrencinin kuruma düzenli devam etmesinden veli sorumludur. Devamsızlık durumlarından kurum veya eğitim koçu sorumlu değildir.

Sınav Kaygısı ve Sağlık Bilgileri

6. Sınav Kaygısı: Öğrencide sınav kaygısı oluşması durumunda, eğitim koçu veliyi derhal bilgilendirir. Öğrencinin sınav kaygısını yenmesi için klinik psikolog desteği alınmalıdır. Bu desteği sağlamak veli sorumluluğundadır.
7. Sağlık Bilgileri: Veliler, öğrencinin sağlık geçmişi hakkında kuruma bilgi vermelidir. Öğrencide doktor tanılı dikkat dağınıklığı veya başka bir sağlık sorunu varsa, bu durumu kuruma bildirmek daha verimli bir üniversite hazırlık dönemi geçirilmesine yardımcı olur. Eğitim koçunun daha etkin olması için öğrenci sağlık bilgilerine sahip olması zaruridir.

Üyelikler ve Koçluk

8. Üyelik Tavsiyesi: Öğrencinin koçluk, deneme kulübü ve kütüphane üyelikleri zorunlu değildir, ancak şiddetle tavsiye edilir.
9. Koçluk Seansları: Koçluk üyeliği varsa, her hafta yapılan koçluk bir seans olarak kabul edilir ve sistemdeki öğrenci paketinden düşülür.
10. Kütüphane Kullanımı: Kütüphane üyeliği varsa, öğrenci kuruma giriş yaptığında otomatik olarak günlük faturalandırma yapılır. Ay sonunda, toplam kütüphane kullanım gün sayısı üzerinden fatura düzenlenir ve veliye ulaştırılır. Öğrenci kuruma gelmediğinde kütüphane faturası oluşturulmaz.
11. Kütüphane Üyeliği Olmayanlar: Kütüphane üyeliği olmayan öğrenciler, özel derslerini aldıktan sonra kurumu terk edebilirler ve kütüphanede ders çalışmazlar.
12. Deneme Kulübü: Deneme kulübü üyeliği ekstra ücretlidir ve zorunlu değildir. Ancak eğitim koçları, öğrencileri ölçme ve değerlendirme için deneme sınav sonuçlarına şiddetle ihtiyaç duyarlar. Öğrenci okulda deneme sınavlarına giriyorsa, veli bu sınav sonuçlarını eğitim koçlarına ulaştırmalıdır. Okulda yapılan deneme sınavlarının sayısı genelde yetersizdir. Dersflix Derece Merkezi sınav yılında 300 deneme sınavı yapmaktadır ve deneme kulübünü şiddetle önermektedir.

Sınav Hazırlığı

13. Kütüphane Kullanımı: Tüm konular tamamlandıktan sonra, sınav yılı öğrencilerinin Dersflix Derece Merkezi kütüphanelerinde ders çalışmaları tavsiye edilmektedir. Veliler, öğrencilerin "Konularım bitti, evde ders çalışayım." demelerine müsaade etmemelidirler. Çünkü sınav yılı öğrencisinin yalnız kalmasındansa başka öğrenciler ile beraber kütüphanede ders çalışıp her gün toplu deneme salonlarında deneme sınavlarına girmesi daha faydalı olacaktır. Veliler bu konuda eğitim koçlarının tavsiyelerini dinlemelidirler.
14. Sınav Dönemi: Dersflix Derece Merkezi, sınava yakın son 5 ayda günde 3 deneme sınavı yapmaktadır. Sabah TYT, öğlen AYT (ertesi gün tam tersi), akşam Türkçe branş denemesi ve her gün 18.00'da 3 adet Sosyal branş denemesi yapılmaktadır. Sayısal öğrenciler için Sosyal ve Türkçe branş denemeleri derece için kilit öneme sahiptir. Eşit Ağırlık öğrencileri için de fen branş denemeleri yapılmaktadır. Bu branş denemeleri, deneme kulübü üyelik paketine dahil değildir.

Paket Düzenlemeleri

15. Paket Değişiklikleri: Veliler, Sarı Işık döneminden sonra yapılan anlaşma çerçevesinde paket yükseltme ve düşürme yapabilirler.
16. Sınırsız Paketler: Güne göre sınırsız paketlerde anlaşmalar, sadece öğrencinin bulunduğu sınıfı kapsar. Örneğin, öğrenci 11. sınıftaysa ve veli haftada 2 gün sınırsız paketi satın almışsa, Dersflix Derece Merkezi sadece 11. sınıfın konularından sorumludur. 9., 10. ve 12. sınıf konularından sorumlu değildir. Öğrenci 12. sınıftaysa, sadece anlaşma kapsamındaki konulardan sorumludur.

İptal ve İade Şartları

A) Seanslı Paketlerde
Anlaşma yapıldıktan sonra, mücbir sebepler hariç, veli anlaşmayı iptal ederse, anlaşma tutarının %10'u cayma bedeli olarak kesilir. İptal tarihine kadar yapılmış dersler haricinde kalan tutar, %10 cayma bedeli düşüldükten sonra iade edilir. Cayma bedeli, idari işler ve masrafların bir kısmını karşılamak amacıyla alınır.

Örneğin, 100 seans için 100 TL'ye anlaşma yapılmış olsun. 20 ders yapıldıktan sonra veli iptal etmek istediğinde, 100 TL'den %10 kesinti yapılır, kalan tutar 90 TL olur. 20 seansın bedeli 20 TL olarak hesaplanır. 90 TL'den 20 TL düşülür ve 70 TL iade edilir. Bu iade bedeli 30 gün içinde veliye teslim edilir.

B) Güne Bağlı Paketlerde
Anlaşma yapıldıktan sonra, mücbir sebepler hariç, veli anlaşmayı iptal ederse, anlaşma tutarının %10'u cayma bedeli olarak kesilir. İptal tarihine kadar yapılmış dersler haricinde kalan tutar, %10 cayma bedeli düşüldükten sonra iade edilir. Cayma bedeli, idari işler ve masrafların bir kısmını karşılamak amacıyla alınır.

Örneğin, haftada 2 gün sınırsız ders için 100 TL'ye anlaşma yapılmış olsun. 20 ders yapıldıktan sonra veli anlaşmayı iptal etmek istediğinde, %10 cayma bedeli olarak 10 TL kesilir. İşlenmiş 20 dersin bedeli, işlemin yapılacağı tarihteki indirimsiz tanışma seans paketlerinin liste fiyatı üzerinden hesaplanır. Hediye dersler iade durumunda fiyata dahil edilmez. Örneğin, 10 seans (20 seans hediye ile toplam 30 seans) 30 TL ise, bir ders 3 TL olarak hesaplanır. Bu örnekte 20 ders x 3 TL = 60 TL. 10 TL cayma bedeli eklenir ve toplamda 70 TL hesaplanır. 100 TL'den 70 TL düşülür ve 30 TL iade edilir.

Kurum Kuralları Hakkında Merak Edilenler: