Bayilik veriyor musunuz?

Cevap:

Hayır Dersflix Derece Merkezi bayilik vermemektedir çünkü bayilik sistemi ile kalitenin korunacağını düşünmemektedir. Kurum kültüründe başarı motivasyonu yerine kar güdüsünün çok daha fazla hakim olacağını değerlendirmektedir. Elbette her kurum kar elde etmek ister fakat bayilik sistemi olunca kar arzusu iki katına çıkmaktadır. Bayilik sistemi başarıyı gölgelemektedir.