Beceri devrimi ve öğrenme ve kazanmanın geleceği

McKinsey & Company, World Governments Summit (Dünya Hükümeti Zirvesi) ile iş birliği yaparak "Beceri Devrimi ve Öğrenme ve Kazanmanın Geleceği" konulu bir rapor yayınladı.
Dünya Hükümeti Zirvesi, insanlığın karşılaştığı evrensel zorlukları çözmek için inovasyon ve teknolojinin nasıl kullanılabileceğine odaklanarak dünya çapında hükümetlerin geleceğini şekillendirmeye adanmış küresel bir platform.
Bu rapor Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine odaklanarak bölgesine erken çocukluk döneminden yaşam boyu öğrenmeye kadar tüm aşamalarda eğitimdeki eğilimleri inceliyor.
Rapor, öğrenmenin tüm aşamalarında becerilerin artan önemini vurgulamakta ve yeni teknolojilerin ve yaklaşımların öğrencileri geleceğe hazırlamaya nasıl yardımcı olabileceğini incelemekte.
Otomasyon ve yapay zekâ (AI) dahil olmak üzere yeni teknolojiler tüm sektörlerdeki şirketler tarafından giderek daha fazla kullanıldıkça, çalışanların becerilerini sürekli olarak uyarlamaları gerekiyor. Özel sektör ve kamu sektörü liderleri, yarının işgücünün bu beceri devrimine hazırlanmasına yardımcı olma konusunda kritik bir role sahip.
Otomasyonun giderek yaygınlaşmasıyla birlikte dünya genelinde milyonlarca çalışanın iş değiştirmesi gerekeceği öngörülüyor. Günümüzde iş faaliyetlerinin %45'inden fazlasının otomatikleştirilebildiği MENA'da durum özellikle aciliyet arz etmekte. Eğitime ve yaşam boyu öğrenmeye yatırım yaparak bu değişikliklere hazırlanmanın gelecekteki önemini vurgulamakta.
Rapor, geleceğin işgücü için gerekli becerilerin geliştirilmesine öncelik veren bir zihniyet değişimine ve eğitim yaklaşımına duyulan ihtiyacı vurgulamakta. Ayrıca, öğrencilerin değişen iş dünyasına iyi hazırlanmalarını sağlamak için hükümetler, eğitim sağlayıcıları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin öneminin de artması gerektiğini vurgulamakta.
Özgür Cansu ile birlikte raporun en önemli tablolarından birini Türkçeye çevirdik.
15 ülkede 18.000 kişinin dahil olduğu kapsamlı araştırmanın bulgularını gösteren tablonun başlığı:
İşin Geleceğinde Ayakta Kalmak İçin Gerekli 56 Beceri.
Çalışmalarınızda faydalanmanızı diliyorum.
Raporu buradan indirip okuyabilirsiniz:
https://bit.ly/3FSYfiN

26 May 2024

Beceri devrimi ve öğrenme ve kazanmanın geleceği Hakkında Merak Edilenler: