Veri Sorumlusu:
Dersflix.com

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:
Dersflix.com olarak, kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Bu veriler, siteye üyelik oluşturduğunuzda, içerik görüntülediğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde toplanabilir.

2. İşlenen Kişisel Veriler:
Toplanan kişisel veriler şunları içerebilir:

 • Ad, soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Kullanıcı adı ve şifre
 • Kullanıcı davranışları ve tercihlerine ilişkin bilgiler

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek
 • Kullanıcı deneyimini iyileştirmek
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

4. Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verileriniz, iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir. Ayrıca, yasal talepler doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşılabilir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:
Kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak olup, bu sürenin sonunda mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Veri Sahibi Hakları:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sahipleri olarak şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK'nın 7. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İşlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

7. İletişim Bilgileri:
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız ve talepleriniz için bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz:

E-posta: [email protected]
Telefon: 0 850 606 34 06
Adres: Barbaros Mah. Mor Menekşe Sokağı, Deluxia Suites, A Blok Daire:3 Ataşehir 34746 İstanbul

Bu aydınlatma metni, Dersflix.com kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması konusunda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Aydınlatma Metni Hakkında Merak Edilenler: