İLETİŞİM FORMU

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Bize Yazın Hakkında Merak Edilenler:

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:
Dersflix.com

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:
Dersflix.com olarak, kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Bu veriler, siteye üyelik oluşturduğunuzda, içerik görüntülediğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde toplanabilir.

2. İşlenen Kişisel Veriler:
Toplanan kişisel veriler şunları içerebilir:

 • Ad, soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Kullanıcı adı ve şifre
 • Kullanıcı davranışları ve tercihlerine ilişkin bilgiler

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek
 • Kullanıcı deneyimini iyileştirmek
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

4. Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verileriniz, iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir. Ayrıca, yasal talepler doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paylaşılabilir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:
Kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak olup, bu sürenin sonunda mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Veri Sahibi Hakları:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sahipleri olarak şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK'nın 7. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İşlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

7. İletişim Bilgileri:
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız ve talepleriniz için bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz:

E-posta: [email protected]
Telefon: 0 850 606 34 06
Adres: Barbaros Mah. Mor Menekşe Sokağı, Deluxia Suites, A Blok Daire:3 Ataşehir 34746 İstanbul

Bu aydınlatma metni, Dersflix.com kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması konusunda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.