Öğrencilerin kişisel bağımsızlığının sınav sonuçlarına etkisi

Öğrencinin kişisel bağımsızlığını elde etmesi ile YKS ve LGS sınav sonuçları arasında nasıl bir bağ var?

Eğitimdeki terimler üzerinde biraz duracak olursak ; Buradaki “Bağımsızlık “ kavramı esasında “Bağımlılık” kavramının tersini kastederek kullanılıyor. LGS veya YKS sınav yılındaki öğrenciler ailelerine bağımlı karar vermek zorunda iseler şayet sınav anındaki önemli karar anlarında ailesini yanında göremeyecektir.O anda kim yardıma koşacak ? Kimse. Bu kader anlarında kendi bağımsızlığını kazanmış , birey olma gücünü elde etmiş öğrencilerde soğuk kanlı kalma becerisini daha yoğun görmekteyiz.

LGS , TYT,AYT gibi uzun süreli sınavlarda zamanı yönetme becerisi aranmaktadır. Zaman azaldıkça isabetli karar vermek güçleşmektedir. Bireysel bağımsızlığını elde etmiş öğrenciler zamanı kontrol edebilmekte ve sağlıklı karar verme süreçleri kesintiye uğramamaktadırlar.

Dersflix’in 13 yıllık tecrübesinde yılda 250 den fazla deneme sınavı yapılmasının en temel nedeni de öğrencideki bağımsız karar alma gücünü ortaya çıkarmaktır.Deneme sınavları saate karşı yapıldığı için öğrenci sınav salonunda mecburen bağımsız karar vermek zorunda kalmaktadır.İlk sınavlarında başarısız oldukça öğrenci kendini tekrar inşa etmekte ve sürekli sağlıklı karar alma yol ve yöntemlerini keşfetmek zorunda kalmaktadır.

Derece öğrencilerinin egzoz dumanı çok olur. Bu deyiş şu bağlamda kullanılır: Dereceye hazırlanan öğrenci aslında bağımsızlığını kazanmış ,birey olmuş ve olgunlaşmıştır.Öğretmen öğrenci mesafesi azalmış adeta karşılıklı denk bireyler gibi diyalog kurulmaktadır. Derece öğrencilerinde vefa , minnet , şükran vb duygular nispeten az gözükmektedir.Kendi çabaları ve karar mekanizmaları bireselleştiği ve geliştiği için de öğretmene veya sisteme alttan bakar durumda değil de daha eşitler arası konumlanmaktadır.Bu durum çoğu tecrübesiz öğretmeni rahatsız etse bile tecrübeli öğretmenler bunun nankörlük olmadığını bilakis öğrencinin olgunluğundan kaynaklandığını bilir.

Öğrenci bağımsızlığını kazanmak için sıra dışı neler yapmalıdır ?

1. Mümkünse yatılı okumalıdır.Ailesinden uzaklaşmalıdır.Gölgede olanın gölgesi olmaz.

2. Spor veya sanat dallarından birinde uzmanlaşmalıdır.Bu mecburen öğrencinin bağımsız karar alma kaslarını geliştirmiş olacaktır.

3. 200’den fazla deneme sınavı çözmeli ve saat baskısı ile karar vermeye alışmalıdır.

4. Hedef odaklı arkadaş grupları arasında vakit geçirmeli ve bu sosyal gruplar arasında söz söyledikçe yer edinmeli ve bağımsız kişiliğini inşa etmelidir.

5. Fıkra anlatabilmeli,topluluğa karşı konuşma yapabilmeli en kötü ihtimalle kameraya karşı konuşabilmelidir.Bunların antrenmanlarını yapmalıdır.

6. Seyahat etmelidir.Yeni yerler gördükçe ufku açılmalıdır.

7. Yaşayan ve tarihteki büyük insanların biyografilerini okumalıdır.

Dersflix = K.Ö.K.=Koç+Özel ders+Kütüphane

13 Ocak 2024

Öğrencilerin kişisel bağımsızlığının sınav sonuçlarına etkisi Hakkında Merak Edilenler: