Dersflix düzey belirleme (DDBS) sınavı nedir?

Cevap:

Dersflix Derece Merkezi sadece belirli kapasiteye ve motivasyona sahip öğrencileri kayıt etmektedir. Dersflix Derece Merkezi başarı odaklıdır ve üniversite sınavında başarılı olması muhtemel öğrencileri, çok daha ileri seviyelere taşımaya, hatta derece yapmalarını sağlamaya odaklanmaktadır. Bu sebeple de bir düzey belirleme (DDBS :Dersflix Düzey Belirleme Sınavı) yapar. Yine bu sınav, liste fiyatları üzerinden alınacak indirimler için önemli bir kriterdir.

DDBS Özellikleri:

1. Amaç öğrencinin temel işlem becerisini ölçmek ve 9-10.sınıftan eksiklerini tespit etmektir.
2. DDBS Sınavı TYT matematik konularından oluşmaktadır.
3. 40 soru ve 80 dakikadır.
4. 9 ve 10. Sınıf Matematik (30 soru ) ve Geometri (10 soru ) konularından oluşmaktadır.
5. Temel Matematik ve Geometri seviyesi ölçülmektedir.
6. Diğer branşlardan soru sorulmamaktadır. Bunun sebebi, diğer branşlar unutulabilmekte olduğu için DDBS sınav sonucu öğrenciyi ölçmede yetersiz olabilirmektedir.

Sonuç: Öğrenci Dersflix’ten önce bilgi seviyesi ne kadar yüksekse Dersflix’te alacağı ders sayısı o kadar azalacaktır. Bundan dolayı kişisel oluşturulan fiyat teklifi daha düşük maliyetlerde olacaktır.