Dersflix’te franchise sistemi var mı? Şubelerimizin kalite düzeyinde farklılıklar var mı?

Cevap:

Dersflix Derece Merkezi’nde franchise sistemi yoktur ve tüm şubelerindeki eğitim seviyesi eşittir.

Dersflix Derece Merkezi franchise sistemine uygun değildir. Çünkü tüm öğrencilerini dereceye hazırlamaktadır. Franchise sistemlerinde şubelerin sahipleri farklı kişiler olduğu için öğrencinin kazanmasından ziyade işletmenin kazanmasına odaklanmaktadırlar. Bu da öğrencinin menfaatine aykırıdır.

Dersflix Derece Merkezi sadece öğrencinin başarı menfaatine odaklanmıştır. Tüm öğrencileri derece yaparak başarıyı yakaladığı için de piyasadaki en yüksek ücretli kurum olup liderliği ele geçirmiştir. Dikkat ediniz, ücretleri ve kurum karlılığını öğrencilerinin tamamının başarısına bağlamıştır.

Çok şubesi bulunan ve farklı sahipleri olan dershanelerde ise bir iki şubede derece yapan öğrenciler olup diğer şubelerde başarı yerlerdedir. Veliler de beynin çalışma prensiplerinden olan “indirgemecilik” nedeniyle bir şubede birkaç derece çıktı ise kendi çocuğunun da bunlardan olacağını zannetmektedir. Bu çok hatalı bir yaklaşımdır.

Dersflix Derece Merkezi velileri bu şekilde aldatmamak için hiçbir şubesinde başka ortaklar kabul etmemiştir ve tüm öğretmenler mobil olarak tüm şubelere farklı günlerde derslere gitmektedirler. Benzer bir politika Almanya hastanelerinde ve üniversitelerinde de uygulanmaktadır. Hocalar her 5 yılda bir defa kurum değiştirmek zorundadır. Bu da tüm ülkede bir kalite bütünlüğü doğurmaktadır.
Bu konu hakkında kurucumuz Hakan Akçay'ın bu konu hakkındaki görüşlerini mutlaka izleyiniz: