Sarı Işık paketi nedir? Neden 1 ay sürmektedir?

Cevap:

Dersflix Derece Merkezi tanışma gününden pozitif not alan ve kuruma kabul edilme ihtimali olan öğrencilerle 20 seans süren bir Sarı IŞIK dönemi planlamaktadır. Bu Sarı IŞIK döneminde öğrenciyi daha yakından tanıma fırsatı bulunmaktadır. Öğrenci de tüm branşlardan farklı öğretmenlerle dersler yapıp öğretmenlerini seçme imkanı bulmaktadır.

Öğrenciye Sarı IŞIK döneminde ağır ödevler verilip dayanıklılığı test edilmektedir. Adeta kuruma öğrenci alır gibi değil de sanki şirkete personel alır gibi bir süreç işletilmektedir. Öğrencinin geliş gidiş saatlerine uyup uymaması. Geç mi kalıyor? Devamsızlık mı yapıyor? Kütüphanede ders çalışıyor mu? Arkadaşlarını rahatsız ediyor mu? Aklı derste ve derece yapmakta mı? Yoksa amacı sosyal ortam yapıp muhabbet etmekte mi? Öğrenci iştahını açabildik mi? Yoksa gazı kaçmış kola gibi ortalıkta dolanıyor mu?

Tüm bu veriler ışığında maksimum 1 ay, minimum 15 gün süren Sarı IŞIK süreci sonunda oybirliği olur ise öğrenci kuruma kabul edilmekte ve Yeşil IŞIK dönemi başlamaktadır. Geçen sene 1338 öğrenci Kırmızı IŞIK oldu ve sadece 389 öğrenci Yeşil IŞIK olmayı başardı. Bu öğrencilerin tamamı dereceye girdi. Derece ilk bin, ilk 10 bin ve ilk 30 bin olarak 3 farklı kategori olarak tanımlanmıştır.