Dersflix Derece Merkezi koçları rehberlik hocaları mı yoksa branş öğretmenleri mi? Arada ne fark var?

Cevap:

Eğitim koçlarımız, profesyonel branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. Yıllarını bu işe vermiş; müfredat ve kaynaklar konusunda gayet yetkin öğretmenlerdir ve tek işleri Eğitim Koçluğudur. Öğrencinin yıllık, aylık ve haftalık projeksiyonunu belirleyen Eğitim koçu, somut verilerle, sınav sonuç karneleri ile değerlendirmeler yapar ve öğrenciyle her hafta görüşerek onu rasyonel ders programı ile motive eder.

Derece Merkezi öğrencileri mantık ve muhakemeleri kuvvetli olduğu için yapılan programların neden ve niçinlerini iyi anlatmak gerekmektedir. Bu anlatıda rehberlik öğretmenleri, bu denli güçlü öğrencilere yeterli olamamaktadırlar. Derece öğrencisine kendisini otorite olarak kabul ettirmek ancak onlara konu anlatarak mümkün olabilmektedir. Öğretmenden olağanüstü bir ders dinleyen öğrenci, ona saygı ile bağlanmakta ve otorite olarak görmeye başlamaktadır. Öğretmen koç da bu bağı öğrenciye haftalık program yaparak kullanmaktadır.

Bu konu hakkında kurucumuz Hakan Akçay'ın bu konu hakkındaki görüşlerini mutlaka izleyiniz: